Опорний конспект лекцій


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 828


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

денної та заочної форм навчання

 

 

Полтава 2009


УДК 336.76

 

Рецензенти: М. В. Єрмолаєва, канд. екон. наук, доц.,

В. П. Світалка, канд. екон. наук, доц.

 

Затверджено та рекомендовано до друку науково-методичною
радою Полтавського національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка

Протокол № 4 від 20.03.2009 р.

 

Завора Т. М., канд. екон. наук, доц., Леус Н.П., канд. екон. наук, доц.

Основи біржової діяльності: Опорний конспект лекцій. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 109 с.

 

 

Опорний конспект лекцій призначений для самостійного вивчення програмних питань із біржової діяльності студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання.

 

©Завора Т.М., Леус Н.П., 2009

 


ЗМІСТ

  Вступ  
Тема 1. Сутність біржової діяльності, її становлення і розвиток
Тема 2. Біржовий товар
Тема 3. Базисні ринки
Тема 4. Біржові індекси та їх аналіз  
Тема 5. Організація біржі та її управління  
Тема 6. Біржове посередництво  
Тема 7. Організація біржового торгу  
Тема 8. Біржові угоди  
Тема 9. Кліринг і розрахунки за біржовими угодами  
Тема 10. Біржове котирування  
Тема 11. Управління фінансами у брокерській діяльності  
Тема 12. Ф’ючерсний ринок та його особливості  
Тема 13. Торгівля опціонами на біржі  
Список рекомендованої літератури  

 


ВСТУП

 

Дисципліна „Основи біржової діяльності” передбачає набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань та практичних навичок з організації, функціонування і технології біржової торгівлі.

Біржовий ринок став центром ринкової економіки, на якому щоденно зустрічаються інтереси виробників продукції, споживачів, посередників, фінансистів, спекулянтів, компаній та різних організацій.

Мета викладання навчального курсу – вивчити загальні закономірності біржової діяльності, комплексно розглянути діяльність усіх видів бірж: товарних, фондових, валютних, ф’ючерсних.

Основні завдання курсу:

– розкриття економічної сутності біржі;

– виявлення особливостей процесу створення бірж та їх структури в Україні;

– ознайомлення зі світовим досвідом роботи бірж;

– узагальнення практичних аспектів укладання біржових угод;

– опанування методів біржового посередництва;

– оцінка стану і тенденції розвитку біржової кон’юнктури;

– дослідження кон’юнктури біржового ринку та механізму котирування цін.

Засвоєння дисципліни „Основи біржової діяльності” базується на фундаментальних знаннях із таких дисциплін, як „Економічна теорія”, „Економічна історія”, „Історія економічних учень”, „Статистика”.

Вивчення дисципліни передбачає проведення лекційних, практичних занять, самостійну роботу та написання рефератів із відповідних тем, виконання тестових завдань.

 

 

 

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.035 сек.)