Види цінних паперів як біржового товару


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 508


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

В Україні існує лише одна Українська міжбанківська валютна біржа, яка має ліцензію Національного банку України на організацію операцій із купівлі-продажу валюти і проведення розрахунків по укладених за ними угодах.  
Валютний курс являє собою ціну особливого товару – грошей та визначає співвідношення між двома валютами.  
Валюта є своєрідним товаром. Для здійснення міжнародних операцій потребує визначення валютний курс.  

 

 

 

 

Зведений індекс біржових цін є ідеальним біржовим товаром, оскільки для нього нехарактерні обмеження, властиві таким класам біржових товарів, як речовинні, цінні папери та іноземна валюта.

 

 


Питання для самоконтролю:

1. Назвіть характерні риси біржового товару.

2. Схарактеризуйте кожну групу біржового товару.

3. Дайте визначення цінним паперам як біржовому товару фондового ринку та схарактеризуйте їх властивості.

4. У чому полягають часові, просторові та ринкові характеристики цінних паперів?

5. Дайте характеристику валюти як біржового товару.

6. Валютний курс. Пряме та непряме котирування.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.035 сек.)