Біржова торгівля на валютному ринку


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 567


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

 

  • умови виконання ф’ючерсних контрактів прив’язані до певних дат роботи біржі, тобто стандартизовані за термінами, обсягами та умовами поставки;
  • ф’ючерсні операції на 95 % закінчуються укладанням зворотної (офсетної) угоди, за якої не здійснюється поставка валюти, а учасники цієї операції одержують лише різницю між початковою ціною укладання контракту і ціною, що існує на день здійснення зворотної угоди;
  • ф’ючерсні валютні операції здійснюються з обмеженим набором, як правило, резервних валют – долара США, японської єни, англійського фунта стерлінгів, євро.
Ф’ючерсні валютні операції –це страхові угоди на біржах, що являють собою купівлю-продаж золота, валюти, фінансових та кредитних інструментів за фіксованою в момент укладання контракту ціною, з виконанням операцій через певний проміжок часу (більше від трьох днів і до двох –трьох років).Державний митний комітет України здійснює контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.
· здійснює валютну політику, керуючись принципами загальної економічної політики України; · складає разом із Кабінетом Міністрів України платіжний баланс держави; · контролює дотримання затвердженого Верховною Радою України ліміту зовнішнього державного боргу України; · визначає у разі необхідності ліміти заборгованості в іноземній валюті уповноважених банків-нерезидентів; · видає в межах, передбачених Декретом, обов’язкові для виконання нормативні акти щодо здійснення операцій на валютному ринку України; · нагромаджує, зберігає і використовує резерви валютних цінностей для здійснення державної валютної політики; · видає ліцензії на здійснення валютних операцій та приймає рішення про їх скасування; · установлює способи визначення і використання валютних (обмінних) курсів іноземних валют, виражених у валюті України, курсів валютних цінностей, виражених в іноземній валюті або в розрахункових (клірингових) одиницях; · забезпечує публікацію банківських звітів про власні операції та операції уповноважених банків.
Державна податкова інспекція України здійснює фінансовий контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами та нерезидентами на території України.


Непряме валютне регулюванняполягає у використанні економічних, зокрема валютно-кредитних, методів впливу на поведінку економічних агентів ринку.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте характеристику фондовому ринку та визначте умови його функціонування.

2. Назвіть напрями розвитку світового фондового ринку.

3. Схарактеризуйте елементи централізованої системи обігу цінних паперів на фондовому ринку України.

4. Класифікуйте основні види фондових ринків за відомими Вам критеріями.

5. Розкрийте функції ринку цінних паперів.

6. Дайте характеристику учасникам фондового ринку.

7. Розкрийте функції учасників, що обслуговують фондовий ринок.

8. Розкрийте зміст та визначте елементи товарного ринку.

9. Назвіть основні ціноутворювальні фактори на товарному ринку.

10. У чому полягає товарно-галузева класифікація товарного ринку?

11. Назвіть умови розвитку товарних бірж.

12. Дайте визначення валютному ринку й назвіть об’єкти та суб’єкти його функціонування.

13. Визначте специфічні риси сучасного міжнародного валютного ринку.

14. У чому полягають особливості ф’ючерсних операцій на валютному ринку?

15. У чому полягають завдання валютного регулювання і контролю?

16. Дайте характеристику органам валютного регулювання в Україні.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.057 сек.)