Процес створення біржі


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 489


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

 

Товарна – юридичні й фізичні особи; фондова – професійні учасники ринку цінних паперів; валютна – комерцій-ний банк, який має ліцензію на право здійснення валютних операцій

Мета – надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування та полегшення товарообігу і пов’язаних із ним торговельних операцій.  

 

Основні положення статуту біржі (стаття 6 Закону України „Про товарну біржу”):

 

· найменування та місцезнаходження біржі;

· склад засновників;

· предмет і цілі діяльності біржі;

· види фондів, що утворюються біржею, та їх розміри;

· органи управління біржею, порядок їх утворення й компетенція, організаційна структура біржі;

· порядок прийняття у члени біржі та припинення членства;

· права й обов’язки членів біржі та біржі перед третіми особами, а також членів біржі перед біржею й біржі перед її членами;

· порядок і умови застосування санкцій;

· майнова відповідальність членів біржі;

· порядок припинення діяльності біржі.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.087 сек.)