Узагальнюючі показники оцінювання ефективності посередницької діяльності


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 599


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

Назва показника Характеристика показника Формула підрахунку
Рівень прибутку на вкладений капітал Дозволяє твердити про ефективність роботи посередницької контори порівняно з іншими посередницькими конторами; про ефективність посередницької діяльності в цілому порівняно з іншими видами комерційної діяльності; про доцільність використання капіталу у виробничій діяльності порівняно з ефективністю його зберігання на депозитних рахунках банку. Ук = П / К, де Ук – рівень прибутку на вкладений капітал, %; П – сума прибутку, який отримала посередницька контора за рік, тис. грн.; К – сума капіталу, вкладеного в посередницьку діяльність.  
Термін окупності вкладеного капіталу Дозволяє визначити термін окупності коштів, вкладених у посередницьку діяльність; використовується для порівняльного аналізу ефективності посередницької діяльності. ТО = К / П, де ТО – термін окупності вкладеного капіталу, років; К – сума капіталу, вкладеного в посередницьку діяльність, тис. грн.; П – сума прибутку, одержаного посередницькою конторою за рік, тис. грн.
Рентабельність поточних витрат Дає уявлення про розмір одержаного прибутку посередницькою конторою в розрахунку на одну гривню поточних витрат РВ = П * 100 / ВО, де РВ – рентабельність поточних витрат, %; П – сума отриманого конторою прибутку у визначеному періоді, тис. грн.; ВО – сума витрат обертання за той же період, тис. грн.
Рівень рентабельності окремих посередницьких операцій Дозволяє визначити рівень рентабельності окремих посередницьких операцій (агентських, брокерських, дилерських) РР = Пу * 100 / ОУ, де РР – рівень рентабельності угоди, %; Пу – сума прибутку, отрима-ного з даної угоди, тис. грн.; ОУ – сумарний обсяг угоди, тис. грн.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.035 сек.)