Система показників посередницької діяльності


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 806


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

Назва показника Формула підрахунку
Оцінка ефективності агентських операцій Умовні позначення: О – обсяг укладеної агентської операції; КВ – середня ставка комісійної винагороди за посередницькими операціями на даній біржі за аналогічними угодами; СВ – середній рівень собівартості агентських операцій.
Визначається сума умовного прибутку за агентською операцією (Пу) Пу = О (КВ-СВ) / 100  
Обчислюється рівень рентабельності за операціями (Ра) Ра = Пу / О *100  
Визначається рівень ефективності шляхом порівняння рентабельності агентських операцій із середнім рівнем рентабельності угод по посередницьких операціях на даній біржі (Рсер.) Ра ≥ Рсер
Оцінка ефективності брокерських операцій Умовні позначення: О – обсяг укладеної угоди; КВ – ставка комісійної винагороди за угодою; Спдв – ставка податку на додану вартість; Сп – ставка податку на прибуток; Вм сер. – середній рівень матеріальних та прирівняних до них витрат до обсягу укладеної угоди.
Дохід від угоди (Д) О * КВ /100
Податок на додану вартість (ПДВ) Д * Спдв / 100
Витрати за угодою (Вм) О * Вм сер. / 100
Валовий прибуток (П) Д – ПДВ - Вм
Податок на прибуток (Пп.) П * Сп /100
Чистий прибуток (ЧП) П – Пп.
Рентабельність (Р) ЧП / О *100
Порівняння із середнім рівнем рентабельності посередницьких угод на даній біржі (Рсер) Рб ≥ Рсер

Оцінка ефективності дилерських операцій Умовні позначення: Цз – котирувальна ціна закупівлі товару; Ц п – котирувальна ціна продажу товару; К – можливий обсяг закупівлі товару; В – обсяг матеріальних та прирівняних до них витрат; Рдм – розмір державного мита; Рбз – розмір біржового збору; Спдв – ставка податку на додану вартість; Сп – ставка податку на прибуток.
Обсяг доходу за операцією (Д) (Цп – Цз) * К
Податок на додану вартість (ПДВ) Д * Спдв / 100
Сума біржового збору при продажу (БЗп) (Цп * К) *Рбз / 100
Сума біржового збору при закупівлі (БЗз) (Цз * К) *Рбз / 100
Сума держмита при закупівлі (ДМз) (Цз * К) *Рдм / 100
Сума держмита при продажу (ДМп) (Цп * К) *Рдмз / 1005
Обсяг матеріальних та прирівняних до них витрат за операцією ВМ (Втранспортні, Взберігання, Воплати праці, митні збори) ВМ = Втр + Вз + Во.п. + Вінші
Прибуток за операцією (П) Д – (ПДВ + БЗз + БЗп + ДМз + ДМп + ВМ)
Податок на прибуток (Пп.) П * Сп / 100
Чистий прибуток за операцією П – Пп.
Рентабельність П / (Цп * К) *100
Порівняння із середнім рівнем (Р) рентабельності за аналогічними угодами на біржі, з рівнем відсотка за депозитними вкладами (ДВк) Рд ≥ Рсер, % ДВк

 

Питання для самоконтролю:

1. Схарактеризуйте окремі види торговельно-посередницьких операцій.

2. Назвіть переваги користування послугами торговельних посередників.

3. З’ясуйте функції біржових посередників (агентів, брокерів, дилерів).

4. Наведіть найважливіші відмінні особливості діяльності основних біржових посередників.

5. Дайте визначення поняття „брокер” згідно із Законом України „Про товарну біржу”.

6. Які види брокерів функціонують на товарних біржах України?

7. Назвіть основні етапи економічної стратегії брокера.

8. Які Ви знаєте види цінових стратегій?

9. Які існують форми цінової політики?

10. Розкрийте сутність ефективності посередницької діяльності.

11. Назвіть узагальнюючі показники оцінювання посередницької діяльності.

12. Які основні показники використовуються для оцінювання агентських операцій?

13. Наведіть алгоритм розрахунку оцінки ефективності брокерських операцій.

14. У чому полягають особливості оцінювання ефективності дилерських операцій?1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.036 сек.)