Формування ціни під впливом попиту та пропозиції


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 470


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

 

Пропозиція Попит
Являє собою масу товарів, призначених для реалізації, які вже присутні на біржі або можуть бути доставлені на неї. Це форма вияву потреби покупців у товарах, представлених на біржовому ринку, що забезпечена відповідними фінансовими ресурсами.
Обсяг пропозиції Обсяг попиту
Являє собою кількість товару, котрий продавці бажають реалізувати на біржових торгах у даний момент часу за визначеною ціною. Це кількість товару, яку покупці мають намір купити на біржі при певному рівні біржової ціни
Ціна пропозиції Ціна попиту
Ціна, яку може запропонувати продавець товару на біржі, виходячи з рівня його витрат та очікуваного прибутку і враховуючи стан поточної економічної та біржової кон’юнктури. Ціна, котра може бути запропонована покупцем товару на біржі, виходячи з рівня його потреб і фінансових можливостей, з урахуванням стану поточної економічної та біржової кон’юнктури.
Додаткові умови, що обмежують залежності пропозиції від ціни Фактори, що обумовлюють зміну попиту на товари (крім ціни)
· ціна пропозиції не може бути нижчою за рівень витрат на виробництво товару; · виявляється пряма залежність зростання обсягу пропозиції товару від збільшення рівня його біржової ціни; · ціна пропозиції будь-якого товару залежить від зміни рівня біржових цін на інші сполучені з ним товари; · ціна пропозиції залежить від фізико-хімічних властивостей товару; · ціна пропозиції залежить від кількості продавців на біржі; ціна пропозиції залежить від темпів інфляції. · рівень цін на взаємозамінні товари; · кількість покупців на біржі; · стадія життєвого циклу товарів; · реальні доходи споживачів: – товари першої необхідності; – рівень цін на супутні товари; – рівень цін на інші товари.    
Ціна ринкової рівноваги – рівень ціни, який урівноважує пропозицію та попит на біржі, тобто при повній їх рівновазі.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.035 сек.)