Луганськ 2014


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 620


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

ББК Ц69,6(2)

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Цивільний захист» (для студентів усіх напрямків підготовки денної форми навчання) / Укл.: І.М. Арнаут, В.П. Гуляєв, І.Є. Голяєв, В.В. Некрутенко. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – 42с.

 

 

Методичні вказівки містять вихідні данні до практичних завдань, теоретичні питання, а також приклади розв’язування задач до розрахунково-графічної роботи. Призначені для студентів усіх напрямків підготовки денної форми навчання, які вивчають дисципліну «Цивільний захист».

 

 

Укладачі: І.М. Арнаут,ст.викл.

В.П. Гуляєв, ст.викл.

І.Є. Голяєв, ст. викл.

В.В. Некрутенко, викл.

 

 

Відповідальний

за випуск М.А. Пiтельгузов, к.т.н., проф.

 

 

Рецензент О.В. Латишев, начальник навчально-методичного центру цивільного захисту і безпеки життєдіяльності Луганської області.

 


ВСТУП

Навчальна дисципліна «Цивільний захист» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як самостійна дисципліна обов’язкового вибору. Вона зберігає свою самостійність за будь якої організаційної структури вищого навчального закладу.

Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Цивільний захист» визначений державними вимогами «спільний наказ Міністра освіти, науки, молоді та спорту України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р., № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України» не повинен бути меншим 36 академічних годин (1.0 кредит ЕСTS).

Форма підсумкового контролю знань – диференційований залік.

Програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» складається із двох розділів – «Загальна підготовка» – 28 годин, «Профільна підготовка» – 8 годин.

У результаті вивчення програми дисципліни «Цивільний захист» студенти повинні:

а) знати:

- завдання «Цивільного захисту», причини виникнення надзвичайних ситуацій (НС) та складові системи їх моніторингу;

- характеристику осередків зараження та ураження, які виникають у надзвичайних умовах мирного та воєнного часу;

- способи і заходи захисту населення і територій від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійних лих, великих пожеж і сучасної зброї масового ураження;

- порядок дій формувань ЦЗ і населення в умовах надзвичайних ситуацій;

- призначення приладів радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю та порядок роботи з ними;

- методику прогнозування можливої радіаційної, хімічної, інженерної та пожежної обстановки, яка може виникнути внаслідок НС.

б) уміти:

- прогнозувати можливість виникнення та масштаби надзвичайних ситуацій;

- оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку, яка може виникнути внаслідок НС природного та техногенного характеру;

- практично здійснювати заходи щодо захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та у разі застосування сучасної зброї.

в) бути ознайомленими:

- зі змістом рішень Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року і Додаткових протоколів від 8 червня 1977 року про цивільну оборону.

Варіант завдання студент обирає самостійно відповідно першої букви прізвища та останньої цифри залікової книжці.

Завдання складається з одного теоретичного питання і однієї задачі, які вибираються за табл.1 згідно номера варіанту.

Студенти гуманітарнихнапрямків підготовки виконують одне теоретичне завдання і одну задачу (розділі 1 методичних вказівок).

Студенти технічних напрямків підготовки виконують одне теоретичне завдання і одну задачу (розділі 2 методичних вказівок).

Розрахунково-графічна робота повинна складатися:

1. Титульний лист (додаток А).

2. Теоретична частина.

3. Розрахунково-графічна частина.

4. Список використаної літератури.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.053 сек.)