Есеп 2.3


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 1596


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

Башкирлік, визейлік және пашийлік үш горизонттың қабат мұнайлары Бір жинағыш коллекторы арқылы мұнай дайындау қондырғысына келіп түседі.

Пайда болған мұнай газының құрамын анықтау керек, егер жинағыш коллекторға (м3/тәу): 101 башкирлік мұнай, 145 – визейлік мұнай, 204 – пашийлік мұнай келіп түсетін болса. Қабат мұнайының газқұрамы сәйкесінше әрбір горизонттікі, м33; 33.0 - башкирлік, 39.2 -визейлік және 37.6 - пашийлік. Газ көлемі стандарттық шартқа келтірілген.

Берілгені:

Горизонт CH4,% C2H6,% C3H8,% C4H10,% C5H12,% CO2,% N2,%

Башкирлік 24.6 20.6 19.5 10.3 5.1 1.0 18.9

Визейлік 41.8 14.9 15.5 7,8 3.8 0.3 15.9

Пашийлік 34.5 14.1 18.2 8.2 2.8 0.2 22.0

Шешімі:

,

VCH4s = (24.6 * 101 * 33.0 + 41.8 * 145 * 39.2 + 34.5 * 204 * 37.6) / (101 * 33.0 + 145 * 39.2 + 204 * 37.6) = 35%

Дәл осындай есептеулер басқа компоненттерге де жүргізіледі және шыққан нәтижелер кесте түрінде көрсетіледі.

CH4,% C2H6,% C3H8,% C4H10,% C5H12,% CO2,% N2,%
35.0 15.7 17.5 8.5 3.6 0.4 19.3

Өзіндік жұмысқа тапсырма


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.049 сек.)