Рекомендації щодо оснащення приміщень переносними вогнегасниками


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 1632


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

Категорія приміщення Гранична площа, яка захищається, м2 Клас пожежі Пінні та водяні вогнегасники місткістю 10л Порошкові вогнегасники місткістю, л Хладонові вогнегасники місткістю 2 (3)л Вуглекислотні вогнегасники місткістю, л
2 (3) 5 (8)
А, Б (горючі гази і рідини) А 2** = 2* 1** = = =
В 4* = 2* 1** 4* = =
С = = 2* 1** 4* = =
= = 2* 1** = = =
(Е) = = 2* 1** = = 2**
В А 2** 4* 2** 1* = = 2*
О = = 2* 1** = = =
(Е) = = 2** 1* 2* 4* 2**
Г В 2* = 2** 1* = = _
С = 4* 2** 1* = = =
Г.Д А 2** 4* 2** 1* = = =
= = 2* 1** = = =
(Е) = 2* 2** 1* 2* 4* 2**
Громадські будівлі та споруди А (Е) 4** = 8* = 4** 4** 2* 2* = 4* = 4* 4* 2**

Таблиця 4

Рекомендації щодо оснащення приміщень пересувними вогнегасниками

Категорія приміщення Гранична площа, яка захищається, м2 Клас пожежі Повітро-пінні вогнегасники місткістю 100л Комбіновані вогнегасники (піна-порошок) місткістю 100л Порошкові вогнегасники місткістю 100л Вуглекислотні вогнегасники місткістю, л  
 
 
25 (40)  
 
А, Б, В (горючі гази і рідини) А 1** 1** 1** = 3*  
В 2* 1** 1** = 3*  
С = 1* 1** = 3*  
О = = 1** = =  
(Е) = = 1* 2* 1**  
В (крім горючих газів і рідин) А 1** 1** 1** 4* 2*  
В 2* 1** 1** = 3*  
С = 1* 1** = 3*  
= = 1** = =  
(Е) = = 1* 1* 1*  

Примітки до таблиць 3 та 4:

1. Для гасіння пожеж різних класів порошкові і комбіновані вогнегасники повинні мати відповідні заряди: для класу А — порошок АВС(Е); для класів В, С та (Е) — ВС(Е) або АВС (Е) і для класу В - порошок Д.

2. Максимальні площі можливих осередків пожеж класів А і В у приміщеннях, в яких передбачається використання вогнегасників, не повинні перевищувати вогнегасної спроможності вогнегасників.

 

Приміщення з ЕОМ, телефонних станцій, музеїв, архівів тощо рекомендується оснащувати вуглекислотними вогнегасниками, які не допускають псування обладнання під час їх застосування.

Виробничі приміщення категорії Д, а також такі, що містять негорючі речовини й матеріали, можуть не оснащуватися вогнегасниками, якщо їх площа не перевищує 100м2. Приміщення, обладнані автоматичними стаціонарними установками пожежегасіння, забезпечуються вогнегасниками на 50% від їх розрахункової кількості.

Відстань від можливого осередку пожежі до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати:

20 м — для громадських будівель та споруд;

30 м — для приміщень категорій А, Б, В (горючі гази та рідини);

40 м — для приміщень категорій В, Г;

70 м — для приміщень категорій Д.

Вибираючи вогнегасники, необхідно врахувати відповідність їх температурних меж використання кліматичним умовам експлуатації приміщень, будівель та споруд (див. табл.2).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.081 сек.)