Укладання конструкцій у штабеля


Дата добавления: 2014-06-18 | Просмотров: 1593


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

Блоки фундаментів і стін підвалу укладають у штабеля висотою до 4 рядів. Загальна висота штабеля не повинна перевищувати 2,25 м.

Плити перекриття укладають у штабеля висотою не більше як 2,5 м. підкладки і прокладки ставляться перпендикулярно до пустот з відступом від краю по довжині панелі по 0,4 м. Плити покриття промислових будівель складаються в штабеля висотою не більше як шість рядів. Від країв відступаємо 0,8 м і ставимо прокладки.

Колони, балки, прогони, ригелі укладаються на висоту до 4 рядів. Висота штабеля не повинна перевищувати 2 м. Відстань від країв до підкладок по 0,3 м.

Залізобетоні ферми укладаються у касети з ухилом від 3° до 5°.

Сходові марші укладаються у штабеля з висотою до 6 рядів східцями верх. Відстань між підкладками та прокладками залежить від ширини маршу в середньому 0,15 м.

Штабеля повинні розмішуватись таким чином щоб маркування на залізобетонних виробах були у бік проходу або проїзду. Кожен штабель повинен складатися із виробів тільки однієї маркування. Ширина проходів залежить від виду виробів і розмірів штабеля.

Штабелі довго розмірних виробів рекомендується розміщувати вздовж авто проїздів. Через кожних 15-20 м між торцями штабелів необхідно зробити прохід шириною від 0,7 до 1 м.

Для зберігання залізобетонних виробів та при завантаженні відстань між повздовжніми стонами штабелів повинна бути не менше як 0,5 м. При проходженні залізничної колії штабеля повинні розміщуватися на відстані 2 м від рейки, для ширококолійної, а також 1 м для вузькоколійної.

Для планомірного і безперебійного будівництва повинен бути розроблений проект організації будівництва. На основі проекту організації робіт розробляються методи виконання робіт, послідовність і суміщення будівельних і монтажних робіт. Крім того складається проект виробництва монтажних робіт.

Проект виробництва робіт повинен передбачати безперебійне ведення робіт і закінчення їх в термін. Він включає в себе:

― пояснювальну записку з обґрунтуванням методів монтажу, монтажного обладнання і транспортних засобів;

― технічну схему монтаж;

― розробку монтажних пристроїв, підмостей способів монтування та способів замонолічування стиків;

― складання календарного графіка на виконання монтажних робіт;

― міроприємство по техніці безпеці та охороні праці.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.047 сек.)