Після виконання завдання


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 1534


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

- знати:

1. Види інструктажів з охорони праці.

2. Порядок проведення інструктажів з охорони праці на підприємствах.

3. Вимоги до оформлення облікової документації під час проведення інструктажів

- уміти:

1. Провести інструктаж з охорони праці.

2. Заповнити потрібну документацію при проведенні інструктажів.

 

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться:

- з усіма працівниками, яких приймають на постійну та тимчасову роботу;

- з працівниками інших організацій, які виконують певну роботу для підприємства;

- з учнями та студентами при проходженні виробничої практики, екскурсії.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці за програмою, розробленою з урахуванням особливостей виробництва. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу (Додаток №1), а також у документі про прийняття працівника на роботу.

Первинний інструктаж проводиться до початку безпосередньо на робочому місці з працівником (учнем, студентом):

- новоприйнятим;

- переведеним з іншого цеху;

- з відрядженим працівником;

- на початку занять, де навчальний процес пов’язаний з небезпечними (шкідливими) факторами;

- на початку вивчення кожного нового предмету.

Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці, для решти робіт – 1 раз на півроку.

Позаплановий інструктаж проводиться:

- при введенні в дію або змінах у законодавстві про охорону праці;

- при змінах у технологічному процесі або введенні нового обладнання;

- при порушеннях працівниками вимог з охорон праці;

- при виявленні у працівників незнання вимог безпеки.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

- при виконанні разових робіт;

- при ліквідації аварії, стихійного лиха;

- при організації масових заходів (екскурсії, походи тощо).

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та про допуск до роботи особою, якою проводився інструктаж, вноситься запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці (Додаток №2). Сторінки журналів реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, журнали прошнуровані і скріплені печаткою.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.049 сек.)