Висновок комісії


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 1610


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

У цьому розділі зазначаються особи, у тому числі потерпілий, дії або бездіяльність яких призвели до нещасного випадку (аварії). Перелічуються конкретні порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, посадових інструкцій тощо (із зазначенням статей, параграфів та пунктів).

У разі коли порушення допущено працівниками іншого підприємства або сторонньою особою, цей факт обов'язково зазначається в цьому пункті.

Наприкінці розділу викладаються пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, унаслідок дій або бездіяльності яких стався нещасний випадок (аварія).

У висновку зазначається, що:

-нещасний випадок вважається (не вважається) пов'язаним з виробництвом;

- підлягає (не підлягає) обліку;

- складається акт за формою Н-1 або НТ.

- Наприкінці акта робиться запис про зустріч членів комісії з розслідування з потерпілими або членами їх сімей, розгляд на місці питань надання соціальної і матеріальної допомоги, роз'яснення потерпілим та членам їх сімей прав відповідно до законодавства.

Перелік матеріалів, що додаються

Голова комісії _______________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії:

______________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

(печатка органу, яким призначена комісія)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.052 сек.)