Приклади визначення типу та необхідної кількості вогнегасників


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 1757


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

Приклад 1.Механічний цех, в якому встановлені металорізальні верстати займає площу 3200 м2 (80м´40м).

Оскільки в цеху здійснюється механічне оброблення металів у холодному стані то приміщення цеху належить до категорії Д за вибухопожежною та пожежною небезпекою. В цеху можливе займання електродвигунів верстатів, тому клас можливої пожежі буде (Е).

Оскільки розмір осередку можливої пожежі очікується незначний, приймаємо рішення про оснащення приміщення переносними вогнегасниками. З табл. 3 визначаємо, що для цих умов вона містить рекомендації щодо оснащення вогнегасниками для граничної площі приміщення 1800м2. Знаходимо коефіцієнт перерахунку рекомендованої кількості вогнегасників відносно площі нашого цеху:

.

 

 
 

Виходячи з площі цеху та даних табл.3 визначаємо, що для захисту механічного цеху рекоменодовано встановити в ньому чотири (2´kпл=2´2=4) вуглекислотні, або стільки ж порошкових вогнегасників місткістю 5 л. Дозволяється також встановити 8 порошкових вогнегасників місткістю по 2 л або 2 порошкових вогнегасники по 10 л. Беручи до уваги те, що осередками можливої пожежі є електродвигуни верстатів, вибираємо з усіх можливих варіантів 4 вуглекислотні вогнегасники типу ВВ-5. Відстань між вогнегасниками та місцем можливого займання становить не більше 70 м.

Підсумкова таблиця

**Рекомендовані типи вогнегасників
Принцип дії Місткість, л Тип Кількість
Порошковий ВП-5-02
Вуглекислотний ВВ-5
*Дозволені типи вогнегасників
Порошковий ВП-2-01
Порошковий ВП-10
Хладоновий ВВБ-3А, ВХ-3
Вуглекислотний ВВ-2
Остаточно прийнятий тип вогнегасників
Вуглекислотний ВВ-5

 

Для оцінки відстані від осередку можливої пожежі до найближчого вогнегасника на плані приміщення цеху позначимо місця установки вогнегасників (рис.1).

 

Відстань між вогнегасниками та місцем можливого займання становить не більше 70 м.

 

Приклад 2.Складальний цех меблевої фабрики займає площу 720 м2.

Так як в приміщенні цеху знаходяться тверді горючі матеріали (дерев'яні заготовки, з яких складають меблі), то воно належить до категорії В. Клас можливої пожежі — А. На основі табл. 3 випливає, що для захисту даного цеху потрібно не менше чотирьох пінних вогнегасників місткістю по 10л. Рівноцінний захист забезпечується також чотирма порошковими вогнегасниками місткістю 5 л. Відстань між вогнегасниками та місцем можливого займання не повинна перевищувати 40 м.

 

Приклад 3. Склад ЛЗР площею 290 м2.

Категорія приміщення складу ЛЗР — А, а клас можливої пожежі — В. Враховуючи наявність великої кількості ЛЗР, а відтак значні розміри осередку можливої пожежі, доцільно встановлювати у даному приміщенні пересувний повітряно-пінний вогнегасник ВПП-100 (табл..4). При цьому не порушується вимога стосовно того, що відстань від можливого осередку пожежі до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 30 м.

Приклад 4.Дільниця комп'ютерного складання видавництва займає площу 320 м2. Категорія приміщення — В, оскільки в ньому знаходяться тверді горючі матеріали (папір, полімерні плівки). Клас можливої пожежі — А. Згідно даних таблиці 3 приміщення, що розглядається рекомендується оснастити двома пінними вогнегасниками місткістю по 10 л, абодвома порошковими вогнегасниками місткістю 5 л. Однак з огляду на мінімальне псування комп'ютерної техніки під час гасіння пожежі бажано для захисту приміщення дільниці встановити в ньому два вуглекислотні вогнегасники типу ВВ-5.

Вихідні дані:

Загальна спискова кількість працівників - N=120 чол.,

з них: робітників: Nр=95 осіб;

інженерно-технічних працівників (ІТР) Nін =17 осіб,

службовців: Nсл= 8 осіб.

Змістовна частина роботи:

1. Умова та завдання

2. Вихідні дані (за віріантом)

3. Алгоритм виконання роботи (з розрахунками).

4. Підсумкова таблиця результатів розрахунків.

5. Навчитись користуватись вогнегасниками які є в лабораторії.

6. Контрольні запитання.

Підсумкова таблиця

Санітарно-побутові приміщення
Назва         Загалом
площа, м2          
Приміщення охорони здоров’я
Назва         Загалом
площа, м2          
Приміщення громадського харчування
Назва         Загалом
площа, м2          
Адміністративні приміщення та приміщення культурного обслуговування
Назва         Загалом
площа, м2          
Загальна площа адміністративних та побутових приміщень, м2  

7. Висновки.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.051 сек.)