Та виконання розрахунково-графічного завдання


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 1592


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

 

(для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання

напрямів підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”,

6.030509 – “Облік і аудит”)

 

 

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2009

Методичні вказівки до самостійного вивчення, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Регіональна економіка” (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”, 6.030509 – “Облік і аудит”) / Укл.: Димченко О.В., Гайденко С.М.. – Х.: ХНАМГ,
2009. - 67 с.

 

Укладачі: О.В. Димченко, С.М. Гайденко

 

 

Рецензент: проф., д.е.н. П.Т. Бубенко

 

 

Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки,

протокол № 8 від 20 березня 2009 р.

 

 
 


ЗМІСТ

 

Стор.

Вступ ………………………………………………………………………………....4

1. Роль навчальної дисципліни у підготовці фахівця ..............................................5

2. Рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни ..................................7

3. Методичні вказівки до проведення практичних занять ....................................19

4. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання ..........33

4.1. Методика розрахунку показників регіонального ринку праці ............34

4.1.1. Вихідні дані для розрахунку показників регіонального

ринку праці ....................................................................................41

4.2. Методика розрахунку показників аналізу відтворювальної

структури регіону й галузевої структури .............................................44

4.2.1. Вихідні дані для розрахунку показників аналізу

відтворювальної структури регіону й галузевої структури ......56

4.3. Методика розрахунку показників поняття депресивної території

та можливості її санації ...........................................................................57

4.3.1. Вихідні дані для розрахунку показників поняття

депресивної території та можливості її санації .........................62

Рекомендована література .......................................................................................62

Додаток А ..................................................................................................................65

Додаток Б ...................................................................................................................66

 

 

ВСТУП

 

Після розпаду СРСР проблема ефективної регіоналізації економіки "нових незалежних країн" та інших держав Європи і світу постала з особливою гостротою. Дезінтеграція традиційних економічних та культурних взаємозв'язків посилила економічний хаос.

Україні, як і іншим країнам, що вийшли з Союзу, потрібні розробка і здійснення принципово нової регіональної стратегії і тактики. Країнам світу також необхідно виробити нове ставлення до України як незалежної держави, що повинна стати рівноправним партнером при вирішенні важливих для світового товариства питань, тобто вийти на транснаціональний рівень. Але це можливо лише тоді, коли вся країна буде діяти як єдиний, активно функціонуючий організм, який може не тільки ставити глобальні цілі розвитку, але й дотримуватись їх, гнучко реагуючи на постійні зміни в навколишньому середовищі. На сучасному етапі розвитку навіть регіон може виступити як самостійний партнер на "глобальному ринку", якщо він будує свої проекти розвитку в державному контексті.

Таким чином, розвиток країни безпосередньо пов’язаний з розвитком її регіонів – чим більше організовані й самостійні у прийнятті рішень будуть регіони, тим більше можливостей отримує країна для представництва на світовому ринку. Тому в умовах перехідного періоду формування держави Україна повинна прагнути до розвитку сучасної регіональної політики, що забезпечила б органічне поєднання державних, регіональних і місцевих інтересів.

Метою цього навчального видання є надання студентам консультативно-практичної допомоги під час аудиторних практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни “Регіональна економіка”. Студенти повинні вивчити запропоновані теми даного курсу і виконати розрахунково-графічне завдання.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.052 сек.)