ЗМ 1.2. Господарський комплекс України. Економіка регіонів України. Міжнародні економічні зв’язки України


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 1615


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

Навчальні елементи:

1. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах

Вивчаючи цю тему, необхідно спочатку розглянути поняття “Господарський комплекс України”. Далі потрібно проаналізувати структуру Господарського комплексу України та його трансформацію в ринкових умовах.

Наприкінці вивчення необхідно відмітити основні риси подібності Господарського комплексу України.

Запитання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття “Господарський комплекс України”.

2. Охарактеризуйте структуру господарського комплексу України та його трансформацію в ринкових умовах.

3. Обґрунтуйте основні риси подібності господарського комплексу України.

2. Природний і трудоресурсний потенціал України

Починаючи вивчати цю тему, спочатку необхідно усвідомити, що природні умови й ресурси є важливими компонентами будь-якої територіальної соціально-економічної системи.

Далі потрібно розглянути:

по-перше, основну сутність поняття “Природно - ресурсний потенціал”;

по-друге, складові природно - ресурсного потенціалу;

по-третє, оцінка природно - ресурсного потенціалу.

Наприкінці необхідно зосередити увагу на виробничому й науково-технічному потенціалі.

 

Запитання для самоконтролю

1. Що є важливим компонентом будь-якої територіальної соціально-економічної системи?

2. Дайте визначення поняття “Природно - ресурсний потенціал”.

3. Охарактеризуйте складові природно - ресурсного потенціалу.

4. Обґрунтуйте основні відмінності між виробничим і науково-технічним потенціалом.

 

3. Міжгалузеві господарські комплекси й регіональні особливості їх розвитку і розміщення

Спочатку треба усвідомити визначення поняття “Міжгалузевих комплексів”. Потрібно розглянути особливості нової ролі міжгалузевих комплексів у розвитку економіки України.

Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте основне визначення поняття “Міжгалузевих комплексів”.

2. Обґрунтуйте особливості нової ролі міжгалузевих комплексів у розвитку економіки України.

4. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем

Вивчаючи дану тему, необхідно звернути увагу на визначення основних особливостей економіки України як єдності регіональних соціально-економічних систем.

 

Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте соціальні особливості економіки України.

2. Обґрунтуйте економічні особливості економіки України.

 

5. Економіка регіонів України: стан і перспективи розвитку

Починаючи вивчення цієї теми, необхідно звернути увагу:

по-перше, на історико-географічний підхід до адміністративно-територіального устрою регіонів України;

по-друге, на стан та перспективи розвитку економіки регіонів України.

 

Запитання для самоконтролю

1. Розкрийте основні риси історико-географічного підходу до адміністративно-територіального устрою регіонів України.

2. Проаналізуйте стан та перспективи розвитку економіки регіонів України.

 

6. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури

Вивчаючи дану тему, потрібно звернути увагу на поняття „Геополітичний чинник”.

Далі необхідно вивчити напрямки міжнародних економічних зв’язків України.

Наприкінці вивчення даної теми слід проаналізувати основні особливості видів структури господарства регіону.

Запитання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття „геополітичний чинник”.

2. Обґрунтуйте особливості напрямків міжнародних економічних зв’язків України.

3. Охарактеризуйте висновки аналізу основних особливостей видів структури господарства регіону.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.052 сек.)