Вихідні дані для розрахунку показників поняття депресивної території та можливості її санації


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 1596


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

 

Регіон , тис.чол. , тис.чол. , тис.чол. , тис.чол. , тис.чол. , тис.місць
А 11**,* 16**,* 6**,* 1**,* 3**,* 3**,*
В 100*,* 139*,* 139*,* 97*,* 11*,* 99*,*
С 869,* 919,* 519,* 212,* 401,* 219,*
D 1*9*,9 2*7*,9 1*7*,9 9*6,* 10*2,* 87*,1
E 7**,6 8**,6 4**,6 1**,1 3**,8 1**,3

Примітки: *; *9*; *2,* - остання цифра залікової книжки;

**; *,* - дві останні цифри залікової книжки;

**,* - три останні цифри залікової книжки;

округлення всі виконуємо до тисячних, тобто три знаки після коми.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіонів (під ред. В.М. Бабаєва, Л.О. Товажнянський та ін. - Х.: НТУ “ХПІ”, 2006.

2. Анализ и прогнозирование развития экономики региона / Под ред. Н.Д. Прокопенко. - К.: Наук. думка, 1991.

3. Волков В.Н. О новых подходах к анализу социально-экономического развития страны // Вестник МГУ. - Серия 6. Экономика. - 1993. - №5. - С. 13-24.

4. Горленко І.О., Тарантул Л.Л. Економічні райони України.- Київ: Книжкова друкарня наукової книги, 2004.

5. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. - К.: Кондор, 2003.

6. Дмитриева О.Г. Региональная экономическая диагностика. - СПб, 1992.

7. Дорофиенко В.В., Иванов Е.Т. Концептуальная схема анализа региональной экономики // Информация и рынок. - 1993. - № 4.

8. Драйнер Н., Смит Т. Прикладной региональный анализ. - М.: Статистика, 1987.

9. Економіка міст. - К.: Наук. думка, 1999.

10. Елисеева И.И., Рукавишников В.О. Логика прикладного статистического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1982.

11. Жук М.В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. - К.: Кондор, 2006.

12. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів. - К.: Кондор, 2006.

13. Заєць Т.А. Відтворення робочої сили в Україні: Регіональні проблеми. - К., 1996.

14. Изард У. Методы регионального анализа: Введение в науку о регионах. - М., 1966.

15. Качан В.П. Розміщення продуктивних сил - К.:Наук. думка, 1999.

16. Коврига А.В. Исследования новых тенденций и подходов к управлению региональным экономическим развитием. - Х.: ХГАГХ, 1998.

17. Кейнс П. Экономический образ мышления. - М.: Новости, 1991.

18. Лексин В. Регион и рынок: опыт конкретного анализа // РЭЖ.- 1992. – № 5 - С. 43-54.

19. Некрасов Н.Н. Региональная економика. - М.: Экономика, 1978.

20. Основы экономической безопасности: Государство, регион, предприятие, личность / Под ред. Е.А. Олейникова - М., 1997.

21. Папп В.В. Структура економіки в регіональному суспільстві: теорія, методика, практика. - Л.: Ін-т. рег. досл. НАНУ, 2007.

22. Регіони України: Пошук стратегії оптимального розвитку (під ред.проф. А.П.Голикова) – Х.: ХГУ, 1994.

23. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Підручник /За ред. С. Дорогунцова - К.: КНЕУ, 2005.

24. Семиноженко В.П., Данилишин Б.М. Новий регіоналізм. – К.: Наук. думка, 2005.

25. Системный анализ экономических процессов в регионе: Сб. научн. тр. - Уфа, 1993.

26. Системный анализ и моделирование развития размещения производительных сил / Под ред. А.Н. Алымова - К.: Наук. думка, 1975.

27. Статистический анализ в экономике / Под ред. Г. Л. Громыко. - М.: МГУ, 1992.

28. Чернюк Л.Г. Розміщення продуктивних сил України. - К.: ЦУЛ, 2002.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.053 сек.)