ЗМ 2.1. Наукові засади раціонального природокористування


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 1607


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

Навчальні елементи:

1. Наукові засади раціонального природокористування

Починаючи вивчення даної теми, необхідно розглянути проблему глобальної зміни клімату.

Далі потрібно усвідомити різні визначення поняття “Природокористування”. Необхідно також розглянути класифікацію основних видів природокористування за різними підходами.

Наприкінці слід розглянути визначення поняття „Охорона природи”. Потрібно також розглянути послідовний розвиток наукових засад охорони навколишнього середовища її раціонального використання його ресурсів на основі визначених принципів.

 

Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте ключові риси проблеми глобальної зміни клімату.

2. Обґрунтуйте різні визначення поняття “Природокористування”.

3. Наведіть класифікацію основних видів природокористування за

різними підходами.

4. Розкрийте основні відмінності між поняттями „охорона природи” і “природокористування”.

5. Проаналізуйте основні принципи послідовного розвитку наукових засад охорони навколишнього середовища її раціонального використання його ресурсів.

2. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

Вивчаючи дану тему, необхідно в першу чергу звернути увагу на визначення понять “метод спостереження”, “моніторинг” та “екологічний моніторинг”.

Далі потрібно розглянути інформацію, що входить до складу системи екологічного моніторингу. Необхідно також усвідомити напрямки діяльності екологічного моніторингу.

Потрібно усвідомити визначення термінів “контроль” та “контроль екологічний”. Наступним етапом вивчення даної теми повинно бути завдання екологічного контролю. Необхідно також звернути увагу на формування підходів до класифікації екологічного моніторингу.

Наприкінці вивчення цієї теми потрібно вивчити:

- глобальну систему моніторингу навколишнього середовища;

- державний екологічний моніторинг;

- регламентацію державних спостережень у мережі Гідромету;

- “білі плями” на карті державного екологічного моніторингу.

Запитання для самоконтролю

1. Дайте визначення понять “метод спостереження”, “моніторинг” і “екологічний моніторинг”.

2. Обґрунтуйте інформацію, що входить до складу системи екологічного моніторингу, і вкажіть напрямки діяльності екологічного моніторингу.

3. Дайте визначення термінів “контроль” та “контроль екологічний”.

4. Проаналізуйте завдання екологічного контролю і обґрунтуйте головні риси формування підходів до класифікації екологічного моніторингу.

 

3. Економічний механізм природокористування і охорони навколишнього середовища

При вивченні даної теми, по-перше, необхідно розглянути визначення поняття “економіка природокористування”. Потрібно також розглянути, на які групи поділяються завдання, що стоять перед економікою природокористування.

Далі потрібно звернути увагу на проблеми, з якими стикається економіка природокористування.

Докладно вивчити поняття “економічного механізму охорони навколишнього середовища”. Потрібно також проаналізувати завдання економічного механізму охорони навколишнього середовища.

 

Запитання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття “економіка природокористування”.

2. Обґрунтуйте, на які групи поділяються завдання, що стоять перед економікою природокористування.

3. Охарактеризуйте проблеми, з якими стикається економіка природокористування.

4. Дайте визначення поняття “економічного механізму охорони навколишнього середовища” й проаналізуйте завдання економічного механізму охорони навколишнього середовища.

 

4. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

Розглядаючи дану тему, необхідно звернути увагу на визначення понять “економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності”.

Потрібно розглянути різновиди розрахунку економічної і соціальної ефективності природоохоронної діяльності.

 

Запитання для самоконтролю

1. Дайте визначення понять “економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності”.

2. Обґрунтуйте різновиди розрахунку економічної і соціальної ефективності природоохоронної діяльності.

 

5. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

Вивчаючи цю тему, потрібно звернути увагу на історію формування світового досвіду і міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Слід також розглянути організації, країни, конвенції та інші правові сторони становлення міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте етапи формування світового досвіду і міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища.

2. Обґрунтуйте детально різні правові сторони становлення міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

 


 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.048 сек.)