Вихідні дані для розрахунку показників регіонального ринку праці


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 1597


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

Таблиця 1 – Резерви робочої сили на підприємствах, в установах, в організаціях, навчальних закладах, які здійснюють професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів для потреб даного регіону ( ), тис.чол.

Регіон Показники А В С D Е
Підприємства 189,* 211,* 97,* 89,* 105,*
Установи 2**,5 3**,1 1**,3 4**,7 5**,5
Організації 3**,* 4**,* 2**,* 1**,* 6**,*
Навчальні заклади 66*,* 45*,* 50*,* 42*,* 11*,*
Разом ? ? ? ? ?

Примітки: * - остання цифра залікової книжки;

**; *,* - дві останні цифри залікової книжки;

**,* - три останні цифри залікової книжки;

округлення всі виконуємо до тисячних, тобто три знаки після коми.

Таблиця 2 – Резерви робочої сили, що формуються з осіб, звільнених з роботи за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни, вивільнених внаслідок ліквідації підприємств, реконструкції і модернізації виробництва, диверсифікації його чи конверсії у n-ій галузі регіону ( ), тис.чол.

Регіон Галузь А В С D Е
Легка промисловість 10,* 12,* 16,* 18,* 56,2
Харчова промисловість 1*,9 1*,5 1*,1 10,1 1*,2
Сільське господарство 2*,* 3*,* 34,5 5*,* 6*,*
Чорна металургія 36,* 23,9 24,* 30,* 39,*
Кольорова металургія 45,8 13,* 4*,* 1*,7 20,*
Машинобудування і металообробка 4*,* 1*,* 3*,* 5*,* 6*,*
Будівництво 21,* 12,* 30,* 23,* 32,*
Вугільна промисловість 1**,* 3**,* 2**,* 5**,* 4**,*
Транспорт і зв'язок 3*,7 1*,5 5*,1 4*,2 2*,8
Внутрішня торгівля 56,* 65,* 28,* 33,* 14,*
Разом ? ? ? ? ?

Примітки: * - остання цифра залікової книжки;

*,* - дві останні цифри залікової книжки;

**,* - три останні цифри залікової книжки;

округлення всі виконуємо до тисячних, тобто три знаки після коми.

 

Таблиця 3 – Внутрішньовиробничі резерви n-ї галузі регіону ( ), тис.чол.

Регіон Галузь А В С D Е
Легка промисловість 65,* 56,* 28,* 33,* 14,*
Харчова промисловість 1*,5 3*,7 5*,1 4*,2 2*,8
Сільське господарство 3**,* 1**,* 2**,* 5**,* 32,*
Чорна металургія 12,* 21,* 30,* 23,* 6*,*
Кольорова металургія 1*,* 4*,* 3*,* 5*,* 20,*
Машинобудування і металообробка 13,* 45,8 1*,7 20,* 30,*
Будівництво 23,9 36,* 30,* 39,* 21,*
Вугільна промисловість 3*,* 2*,* 5*,* 6*,* 1*,*
Транспорт і зв'язок 1*,5 1*,9 10,1 1*,2 5*,1
Внутрішня торгівля 12,* 10,* 18,* 56,2 18,*
Разом ? ? ? ? ?

Примітки: * - остання цифра залікової книжки;

*,* - дві останні цифри залікової книжки;

**,* - три останні цифри залікової книжки;

округлення всі виконуємо до тисячних, тобто три знаки після коми.

Таблиця 4 – Резерви робочої сили, які складаються з офіційно зареєстрованих безробітних ( ), тис.чол.

Регіон А В С D Е
Значення 189,* 3**,1 2**,* 42*,* 5**,5

Примітки: * - остання цифра залікової книжки;

**; *,* - дві останні цифри залікової книжки;

**,* - три останні цифри залікової книжки;

округлення всі виконуємо до тисячних, тобто три знаки після коми.

 

Таблиця 5 – Чисельність зайнятих n-ї галузі сфери матеріального виробництва та невиробничої сфери регіону ( та ), тис.чол.

Регіон Галузь А В С D Е
Легка промисловість 69,* 66,* 38,* 55,* 18,*
Харчова промисловість 2*,1 4*,7 6*,1 6*,4 5*,1
Сільське господарство 4**,* 2**,* 3**,* 7**,* 1*,*
Чорна металургія 17,* 31,* 40,* 45,* 6*,*
Кольорова металургія 2*,* 6*,* 4*,* 7*,* 30,*
Машинобудування і металообробка 19,* 56,9 2*,7 40,* 20,*
Будівництво 34,1 47,* 35,* 61,* 21,*
Вугільна промисловість 5*,* 3*,* 6*,* 8*,* 32,*
Транспорт і зв'язок 2*,8 2*,5 18,1 3*,4 2*,8
Внутрішня торгівля 22,* 17,* 19,* 78,4 14,*
Разом ? ? ? ? ?

Примітки: * - остання цифра залікової книжки;

*,* - дві останні цифри залікової книжки;

**,* - три останні цифри залікової книжки;

округлення всі виконуємо до тисячних, тобто три знаки після коми.

 

Таблиця 6 – Чисельність осіб працездатного віку, зайнятих індивідуальним виробництвом товарів і послуг ( ), тис.чол.

Регіон А В С D Е
Значення 11*,* 1**,* 1**,3 211,* 1*5,*

Примітки: * - остання цифра залікової книжки;

**; *,*; *5,* - дві останні цифри залікової книжки;

**,* - три останні цифри залікової книжки;

округлення всі виконуємо до тисячних, тобто три знаки після коми.

4.2. Методика розрахунку показників аналізу відтворювальної


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.052 сек.)