Есеп 2.3


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 1624


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

Үш горизонттың қабат мұнайы жин.ағыш коллектор арқылы МДҚ-на келіп түседі. Әр мұнайдың тәуліктік шығыны, газқұрамы және ілеспе газдың құрамы белгілі болса, пайда болған мұнай газының құрамын анықтау керек. 1-ші және2-ші горизонттың мұнай газдарының құрамын 2.1 есептен алу керек.

2.3 есебіне вариант бойынша бастапқы мәліметтер 2.2-кестеде, газдардың тығыздығы мен мольдік массасы 2.3-кестеде келтірілген.

 


2.1-кесте

Вариант N горизонт Газ құрамы, % об. Көлем, м3
С1 С2 С3 С4 С5+в СО2 N2 H2S V
65.00 6.00 3.10 1.20 2,3 22.40 - -
70.50 6.00 3.00 2.20 2,3 16.00 - -
56.14 16,12 10,52 5.79 2,81 0.63 6.43 1,5
15,07 24.73 23.00 10.00 1.60 20,1 0.8
72.86 10,81 6.48 3.13 3,07 0.40 3.25 -
70.20 2.91 1.09 1.09 1,34 0.61 22.76 -
41.20 15.00 15.80 6.90 0.10 17.00 -
89.04 1.18 1.66 1.39 2,62 4.11 - -
70.72 0.97 0.46 0.34 0,6 26.91 - -
75.87 4.22 3.36 1.24 0,65 14.66 - -
84.78 3.09 2.07 1.34 1,8 6.75 0.17 -
80.41 5.52 4.59 2.45 2,87 4.16 - -
59.92 14.96 10,13 5.36 2,04 1.00 5.32 1,27
39.49 14.46 13,09 6.96 3,33 0.52 21.37 0,78
72.04 4.29 8.19 5.12 4,21 0.74 5.41 -
63.87 6.41 8.47 7.10 5,03 1.48 7.64 -
59.80 8.60 12,2 8.60 1,6 0.60 8.60 -
26.90 14.22 32.60 18.30 2,93 1.20 3.85 -
74.32 6.98 8.65 4.78 3,1 1.22 0.95 -
69.89 10,25 8.99 4.47 4,34 1.68 0.38 -
65.30 5.00 4.10 1.20 3,0 21.40 - -
70.50 6.00 3.00 2.20 2,3 16.00 - -
50.14 22,12 10,50 5.79 2,81 - 6.45 2,13
15,07 24.73 23.00 10.00 1.60 20,1 0.8
72.06 11,61 6.50 3.11 3,07 0.40 3.25 -
70.20 3,00 1.00 1.09 1,34 - 22.76 0.61
41.20 15.00 15.80 6.90 0.10 17.00 -
89.04 1.18     2,62 4.11 - -
70.02 0.97 0.46 1.04 0,6 26.91 - -
75.87 4.22 3.36 1.24 0,65 - 14.66 -
84.78 3.09 2.07 1.34 1,8 6.75 0.17 -
80.41 5.52 4.59 2.45 2,87 4.16 - -
59.92 14.96 10,13 5.36 2,04 1.00 5.32 1,27
39.49 12.46 13,09 8.96 3,33 1.52 20.37 0,78
72.04 5.29 8.19 5.02 4,21 0.84 4.41 -
65.87 6.41 6.47 7.10 5,03 1.48 7.64 -
60.80 8.60 11,2 8.60 1,6 0.60 8.60 -
26.90 13.22 32.60 18.30 3,93 1.20 3.85 -
75.32 6.98 8.65 4.78 2,1 1.22 0.95 -
69.89 11,25 7.99 4.47 4,34 1.68 0.38 -
65.00 6.00 3.10 1.20 2,3 22.40 - -
72.50 5.00 3.00 2.20 3,3 14.00 - -
56.14 16,12 10,52 5.79 2,81 0.63 6.43 1,5
15,07 24.73 23.00 10.00 1.60 20,1 0.8

 


2.1-кестенің жалғасы

56.14 16,12 10,52 5.79 2,81 0.63 6.43 1,5
15,07 24.73 23.00 10.00 1.60 20,1 0.8
72.66 10,81 6.68 3.00 3,20 0.40 3.25 -
70.20 2.91 1.08 1.10 1,34 0.61 22.76 -
41.20 18.00 12.80 6.90 4.50 0.10 16.50 -
89.04 1.78 1.06 1.39 2,62 4.11 - -
70.72 10.97 0.46 0.34 0,6 16.91 - -
75.07 4.22 3.36 1.24 1,45 14.66 - -
84.78 3.09 2.07 1.34 1,8 6.75 0.17 -
80.41 5.52 4.59 2.45 2,87 3.16 - 1.00
59.02 14.96 10,13 5.36 2,94 1.07 5.32 1,20
39.49 14.06 13,09 6.96 3,73 0.52 21.37 0,78
72.00 4.29 8.19 5.16 4,21 0.74 - 5.41
63.87 6.40 8.47 7.10 5,04 1.48 - 7.64
69.80 8.60 2,2 6.60 1,6 2.60 8.60 -
26.90 14.22 32.60 18.30 2,93 1.20 - 3.85
74.30 7.00 8.65 4.78 3,1 1.22 - 0.95
69.89 10,05 8.99 4.47 4,54 1.68 0.38 -

 


2.2-кесте

Варианттар Горизонт. саны Газ құрамы, % об. Q, м3/сут Г, м33
С1 С2 С3 С4 С5 СО2 N2
41.0 19.5 18.3 6,4 2,8 - 12.0
86.8 4.50 3.00 3,2 0.4 0.10
85.1 5.00 1.00 1.00 2.80 5.0 0.10
69.2 10.0 10.0 5.00 5.00 0.7 0.10
53.0 9.00 11,2 10.0 5.80 1.0 10.0
41.20 15.00 15.8 6.90 4.00 0.10 17.00
38.50 21.00 20.0 8.00 3.50 - 9.00
29.60 16.00 16.5 8.80 3.50 0.60 27.00
53.60 14.90 12,7 7.70 2.60 4,8 3.70
46.50 21.40 14.4 4.50 2.20 - 11.00
35.0 19.5 18.3 6,4 2,8 6.0 12.0
86.0 4.50 3.08 2.5 3,2 0.4 0.5
85.0 5.00 1.10 1.00 2.80 5.0 0.10
69.0 10.0 10.2 5.20 5.00 0.5 0.10
53.0 9.00 11,2 10.0 5.80 1.0 10.0
41.20 15.00 10.8 6.90 4.00 5.10 17.00
38.50 21.00 20.0 8.00 3.50 - 9.00
30.60 15.00 16.5 5.80 3.50 3.60 27.00
53.60 12.90 12,7 9.70 2.60 4,8 3.70
45.50 20.40 14.4 4.50 2.20 2.00 11.00
41.0 19.5 17.3 6,4 2,8 - 13.0
86.5 4.50 3.00 2.3 3,2 0.4 0.10
85.1 5.00 1.20 1.00 2.60 5.0 0.10
66.2 11.0 10.0 5.00 7.00 0.7 0.10
54.0 8.00 11,2 10.0 5.50 1.3 10.0
41.20 15.00 15.8 6.90 4.00 0.10 17.00

2.2- кестенің жалғасы

35.50 21.00 20.0 8.00 3.50 3.00 9.00
29.30 16.00 16.5 8.80 3.50 0.90 27.00
50.60 14.90 12,7 10.7 2.60 4,8 3.70
46.50 20.40 14.4 4.50 3.20 - 11.00

2.3-кесте. Газдардың молекулалық массасы мен тығыздығы

Газ Тығыздық, кг/м3 при Молекулалық масса, кг/моль Мольдік көлем ҚЖ, м3/кмоль
0о С 20о С
Метан 0,7172 0,6673 22,36
Этан 1,3548 1,2507 22,16
Пропан 2,0090 1,8342 21,82
Изобутан 2,6803 2,4176 21,75
Н-бутан 2,7010 2,4176 21,50
Изопентан 3,4531 3,0013 20,87
Н-пентан 3,4531 3,0013 20,87
Гексан 3,7484 3,5848 22,42
Гептан 4,4731 4,1680 22,42
Диоксид углерода 1,9767 1,8307 22,26
Сероводород 1,5358 1,4311 22,14
Оксид углерода 1,2499 1,1652 22,41
Водород 0,0898 0,0837 22,43
Азот 1,2501 1,1654 22,40
Гелий 0,1784 0,1664 22,42
Аргон 1,7843 1,6618 22,39

3. Сұйыққа және газға арналған тік гравитациялық айырғыштың есебі

 

Айырғыштағы газ жылдамдығы Wгср должна быть несколько меньше сұйық тамшылрының есептелген тұнк жылдамдығынан Wr біршама аз болуы керек. Ол Стокс формуласымен анықталады:

а) Re =< 1

Wr = d 2 * (ρж – ρг) * g / 18 / μг, м/с (3.1)

мұндағы:

d - (сұйық, газ) тұнушы немесе ұшып шыққан тамшылар диаметрі, м;

ρж және ρг – айырғыш жағдайындағы сұйықтық пен газдың тығыздықтары, кг/м3; g - еркін түсу үдеуі, м/с2;

μг – газдың абсолюттік тұтқырлығы, Па*с

б) 2 < Re =< 500, Аллен формуласы

Wr = 0.152 * d1.14 * ((ρr – ρг) * g / ρг) 0.71 / υг 0.43 (3.2)

в) Re > 500, Ньютон- Ритингер формуласы

Wr = 1.75*(d * (ρr – ρг) * g)/ρг)1/2 (3.3)

Тамшылардың тұну шарты:

Wr – Wг > 0 (3.4)

Практикада есептеулерде төмендегідей алынады

Wr =1.2Wг (3.5)

Тік айырғыштың газ өткізу қабілеті газ жылдамдығымен төмендегі теңдеу арқылы байланысты:

V = 86400 * F * Wг * (P / Po) * (To / T) * (1 / z), (3.6)

мұндағы:

Wг – Тік айырғыштағы газдың көтерілу жылдамдығы, м/сек;

F - айырғыштың көлденең қимасының ауданы, м2;

Р1 және Ро – айырғыштағы қысым мен қалыпты қысым (101.3 * 10 3), Па;

Т1 және Т2 – айырғыштағы жұмыс температурасы мен қалыпты температура (273 К);

z - жоғары қысылу коэффициенті.

Осыдан:

Wг = 5.4 * 10 3 * V * T / D 2 / P * z, м/с (3.7)

(3.1) және (3.7) формулаларын (3.5)-ке қойып, төмендегі формуланы аламыз:

dн 2 * (ρr – ρг) * g / 18 / υг / ρг = 1.2 * 5.4 * 10 3 * V * T * z / D 2 / P

немесе

V = 84 * D 2 * P * dн 2 * (ρr – ρг) / z / T / υг / ρг, м3/сут (3.8)

Сұйық бойынша тік айырғыштың есебі сұйық деңгейінің көтерілу жылдамдығы Wж г газ көпіршіктерінің қалқып шығу жылдамдығынан аз болу шартына келіп тіреледі

Wж < Wг (3.9)

Сұйықтағы газ көпіршіктерінің қалқып шығу жылдамдығын 3.1 формуласындағы газдың динамикалық тұтқырлығын μг сұйықтың динамикалық тұтқырлығына μж. ауыстыру арқылы анықтауға болады.

(3.9) қатынасын ескере отырып сұйыққа арналған тік айырғыштың өткізу қабілетін келесідей жазуға болады:

Wж = Qн / 86400 / F < Wг = d 2 * (ρж – ρг) * g / 18 / μж (3.10)

немесе

Qн < 86400 * F * d 2 * (ρж – ρг) * g / 18 / μж (3.11)

(3.11) формуласына F = π*D2/4, g = 9.81м/с2, мәндер мен Wг = 1.2Wж, қатынасын қойғаннан кейін келесі формуланы аламыз:

Qн = 30803 * D 2 * d2г *(ρж – ρг) / μж, м3/сут (3.12)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.052 сек.)