Есеп 6.1


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 1592


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

Ұзындығы L км болатын жинаушы коллектордың бас жағынан көлемі G т/с, динамикалық тұтқырлығы μ мПа*с және тығыздығы ρ кг/м3 товарлық мұнай беріледі. Жинаушы коллектордан tr3 нүктеден мұнай алынады q1 т/c ;2yt q2 т/c.

Коллектордың басталған жерінен мұнай алынған нүктелерге дейінгі арақашықтық l1 км, l2 км. Бастапқы қысымы Pн МПа болса, жалпы қысымның түсуін анықтау керек. Жинаушы коллектор көлденең төселген және жергілікті кедергілер жоқ.

Варианттар бойынша тапсырмалар кесте 6.1-де келтірілген.

 


6.1-кесте

Бастапқы мәндер Варианттар
Құбырөткізгіш ұзындығы, км
1-ші участок ұзынд. км 3,5 1,5 2,5
2-ші участок ұзынд. км 0,5 2,5
Құбырөткізг. диамет, мм
Мұнай шығыны, т/с
1 участок шығыны, т/ч
2 участок шығыны, т/с
Мұнай тығыздығы, кг/м3
Мұнайдың динамик.тұтқырлығы мПа*с
Бастапқы қысым, МПа 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,4 3,6 3,8 4,0 2,3 2,9 3,2 3,0 3,5
Абсолютті эквивалентті бұдырлық, мм 0,15 0,10 0,12 0,15 0,10 0,12 0,15 0,10 0,12 0,11 0,15 0,10 0,12 0,11 0,13

 

 

6.1 кестенің жалғасы

Бастапқы мәндер Варианттар
Құбырөткізгіш ұзындығы, км
1-ші участок ұзынд. км 3,5 1,5 2,5
2-ші участок ұзынд. км 1,5 2,5 2,5
Құбырөткізг. диамет, мм
Мұнай шығыны, т/с
1 участок шығыны, т/ч
2 участок шығыны, т/с
Мұнай тығыздығы, кг/м3
Мұнайдың динамик.тұтқырлығы мПа*с
Бастапқы қысым, МПа 1,8 2,1 2,2 2,5 2,8 3,0 3,4 3,6 3,8 4,0 2,3 2,9 3,2 3,0 3,5
Абсолютті эквивалентті бұдырлық, мм 0,15 0,10 0,12 0,15 0,10 0,12 0,15 0,10 0,12 0,11 0,15 0,10 0,12 0,11 0,13

7 Резервуарларда мұнайды сақтағандағы мұнай шығынының есебі


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.052 сек.)