Есеп 4.1


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 1669


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

Көлденең айырғыштың газ өткізу қабілетін анықтау керек, егер оның диаметрі мен ұзындығы, жоғарғы шегі мен мұнай деңгейінің арақашықтығы белгілі болса. Газ ағынындағы тұнатын мұнай тамшыларының диаметрі, ауамен салыстырғандағы газ тығыздығы, газ тұтқырлығы және мұнай тығыздығ белгілі. Z = 0.95; мұнай тығыздығы 780 кг/м3, ауа тығыздығы (С.Ж.) 1.205 кг/м3 айырғыштағы жұмыс қысымы - 0,1 МПа, айырғыштағы температура – 3000К .

Варианттар бойынша тапсырма 4.1 кестеде.

 

 


Кесте 4.1

Параметрлер Варианттар
Сепаратор диаметрі, м 0,9 1,1 1,2 1,0 1,0 1,2 0,9 1,1 1,2 1,0 1,1 0,9 1,2 1,0 1,1
сепаратора ұзындығы, м 4,5 4,0 4,2 4,4 4,0 4,5 4,3 4,6 4,0 4,1 4,2 4,5 4,4 4,3 4,0
Жоғарғы шегі мен мұнай деңгейінің арақашқтығы, м 0,50 0,45 0,51 0,46 0,52 0,47 0,50 0,44 0,45 0,51 0,52 0,45 0,50 0,46 0,41
Мұнай тығыздығы, кг/м3
Газдың салыстырмалы тығыздығы С.Ж. 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,90 0,91 0,92
Газ тұтқырлығы, *10-5 Па*с 1,0 1,1 1,05 0,99 1,01 1,1 1,03 0,96 1,07 0,98 1,0 1,08 0,97 1,04 0,98
Мұнай тамшылырының диаметр, мкм
Параметрлер Варианттар
Сепаратор диаметрі, м 0,9 1,1 1,2 1,0 1,1 1,2 0,9 1,1 1,2 1,0 1,1 0,9 1,2 1,0 0,9
сепаратора ұзындығы, м 4,5 4,0 4,3 4,2 4,0 4,5 4,3 4,4 4,0 4,1 4,2 4,5 4,4 4,3 4,0
Жоғарғы шегі мен мұнай деңгейінің арақашқтығы, м 0,45 0,50 0,48 0,47 0,51 0,45 0,50 0,44 0,49 0,46 0,52 0,45 0,50 0,46 0,41

 


4.1-кестенің жалғасы

Мұнай тығыздығы, кг/м3
Газдың салыстырмалы тығыздығы С.Ж. 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,90 0,91 0,92
Газ тұтқырлығы, *10-5 Па*с 1,0 1,1 1,05 0,99 1,01 1,1 1,02 0,95 1,07 0,97 1,1 1,07 0,99 1,03 1,01
Мұнай тамшылырының диаметр, мкм

5 Қарапайым құбырөткізгіштің гидравликалық есебі

Гидравликалық құбырөткізгіштерд есебінің негізгі теңдеуі.

1 Көлемдік шығын:

(5.1)

мұндағы W – ағынның сызықтық жылдамдығы, м/с;

S – құбырдың көлденең қимасының ауданы, м2.

S = p*d2/4 = 0,785*d2, болғандықтан (5.1) формуласы дөңгелек қималы құбырөткізгіштер үшін:

(5.2)

2 Масслық шығын:

(5.3)

мұндағы r – тығыздық, кг/м3.

3 Құбырөткізгіш бойымен сұйық қозғалған кезде күш шығынының екі түрі болады:

мұндағы hтр – құбырөткізгіш бойындағы үйкеліс күшін жоюға кеткен шығын;

hм – жергілікті кедергілерді жоюға кеткен шығын.

4 Дөңгелек қималы құбырөткізгіш бойындағы үйкелісті жоюға кеткен күш шығыны hтр кез-келген орнатылған ағын режимінде Дарси-Вейсбах формуласымен анықталады:

(5.4)

5 Үйкеліс күшін жоюға кеткен қысым шығыны:

(5.5)

6 Көлбеу құбырөткізгіште:

(5.6)

Z көтерілу учаскелерінің DZ суммасы DZ түсу учаскелерінің суммасынан көп болған жағдайда мұнда «+» –D керісінше болғанда “-“ таңбасы қойылады.

Формулалардағы қолданылған белгілер:

L – құбырөткізгіш ұзындығы, м; d – құбырөткізгіштің ішкі диаметрі, м;

W – ағынның орташа жылдамдығы, м/с;

ρ - сұйық тығыздығы, кг/м3;

Q - сұйықтың көлемдік шығыны, м3/с;

DZ – құбырөткізгіштің басталған және аяқталған жеріндегі геодезиялық белгілердің айырмашылығы, м;

g - ауырлық күшінің үдеуі, м/с2;

- гидравликалық кедергі коэффициенті.

Гидравликалық кедергі коэффициенті Рейнольдс Re санына және құбыр бетінің салыстырмалы тегістігіне байланысты:

l = Ұ(Re, e),

мұндағы e = D/d, D- абсолютті эквиваленттік тегістік, мм.

(5.7)

Ламинарлық ағым режимі, Re< Reкр (2300):

(5.8)

Турбуленттік режимде кедергіні үш зонаға бөледі

1 Гидравликалық тегіс құбыр зонасы:

, Блазиус формуласы. (5.9)

2 Аралас үйкеліс зонасы :

Альтшуль формуласы. (5.10)

3 Кедергінің квадраттық заңы зонасы :

Шифринсон формуласы. (5.11)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.055 сек.)