Есеп 5.1


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 1644


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

Айырғыштың сығынды сорап станциясында (ССС) бірінші сатыдағы қысым белгілі. «Спутник»-тен ССС-на дейінгі жүргізілген жинағыш коллектордың ұзындығы, (ішкі) диаметрі және абсолюттік эквиваленттік бұдырлығы (Δ), құбырөткізгіштің басы мен аяғындағы геодезиялық белгілердің айырмашылығы, айдалатын мұнай көлемі және оның тығыздығы мен кинематикалық тұтқырлығы белгілі. Қажетті бастапқы күшті анықтау қажет.

Варианттар бойынша тапсырма 5.1 кестеде келтірілген.


5.1-кесте

Бастапқы мәндер Варианттар
Соңғы қысым, МПа 0,6 0,2 0,5 0,8 0,4 0,6 0,3 0,5 0,1 0,4 0,6 0,3 0,2 0,8 0,1
Құбырөткізгіш ұзындығы, км
Құбырөткізгіш диаметрі, м 0,31 0,26 0,32 0,25 0,30 0,31 0,35 0,26 0,37 0,32 0,31 0,26 0,32 0,25 0,30
Геодезиялық белгілердің айырмашылығы, м -5 -8 -20 -3 -8 -5 -8
Мұнайдың массалық шығыны*102 т/сут
Мұнай тығыздығы, кг/м3
Мұнайдың кинематикалық тұтқырлығы*10-4, м2 0,14 0,28 0,63 0,08 0,40 0,43 0,39 0,39 0,14 0,08 0,13 0,29 0,64 0,11 0,42

 


5.1-кестенің жалғасы

Бастапқы мәндер Варианттар
Соңғы қысым, МПа 0,6 0,2 0,5 0,8 0,4 0,6 0,3 0,5 0,1 0,4 0,6 0,3 0,2 0,8 0,1
Құбырөткізгіш ұзындығы, км
Құбырөткізгіш диаметрі, м 0,31 0,26 0,32 0,25 0,30 0,31 0,35 0,26 0,37 0,32 0,31 0,26 0,32 0,25 0,30
Геодезиялық белгілердің айырмашылығы, м -12 -8 -10 -3 -10 -7
Мұнайдың массалық шығыны*102 т/сут
Мұнай тығыздығы, кг/м3
Мұнайдың кинематикалық тұтқырлығы*10-4, м2 0,14 0,28 0,63 0,08 0,40 0,43 0,39 0,39 0,14 0,08 0,13 0,29 0,63 0,11 0,42

6 Күрделі құбырөткізгіштің гидравликалық есебі


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.053 сек.)