Керамічна підлога


Дата добавления: 2014-06-18 | Просмотров: 2097


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

До початку настилання підлоги на перекритті мають бути закінчені роботи, пов'язані з влаштуванням простильного підготовчого шару з гідро- або теплоізоляційним прошарком. Цю роботу повинні виконувати бетонники.

Роботи по влаштуванню підлог з керамічних плиток виконують в такій технологічній послідовності:

1. очищення основи від бруду, сміття, пилу і змочування її водою;

2. розмічання основи підлоги, провішування її та встановлення маячних плиток-реперів і маячних рядів;

3. сортування і підгонка плиток, а також у разі необхідності перерубування їх;

4. нанесення на основу підлоги прошарку з цементного розчину завтовшки не більше ніж 15 мм і розрівнювання його;

5. укладання плиток на шар розчину і підгонка їх під шнур за заданим рисунком;

6. заповнення швів цементним розчином або цементним молоком;

7. засипання підлоги мокрою тирсою і остаточне очищення її.

Послідовність операцій при укладанні плиток залежить від розміру підлоги і рисунка, а також від форми і розмірів плиток. До настилання підлоги приступають після перевірки якості ос­нови і затвердения стяжки. Горизонтальність основи перевіряють за допомогою рівня, прикріпленого до рейки. Якщо за проектом підлога повинна мати похил, то кут похилу пе­ревіряють за допомогою спеціальної рейки з рівнем. Під час перевірки кута похилу підлоги верхня кромка рейки має бути в горизонтальній площині (рис. 139). Якщо на підготовленій основі є якісь пошкодження або відхилення від норми, то ці місця виправляють розчином. Одночасно з перевіркою горизонтальності основи перевіряють правильність кутів підлоги за допомогою дерев'яних кутиків. Після цього з поверхні основи змітають сміття, пил і змочують її водою.

Рис. 139. Рейка з рівнем для перевірки кута нахилу підлоги:

1 — основа підлоги; 2 — марки; 3 — рейка; 4 — рівень

 

Настилання підлоги квадратними плитками. Після закінчення перевірки горизонтальності і правильності кутів основи, очищення її від бруду, підлогу розмічають за заданим рисунком. Для цього спочатку в кутах приміщення на рівні чистої підлоги встановлюють чотири або й більше маячних плиток-реперів 1 (рис. 140). Відмітки рівня чистої підлоги мають бути зроблені до початку опорядження на всіх стінах приміщень, де буде влаштовуватись плиткова підлога. Між маячними плитками вздовж стін натягують шнури 4 так, щоб усі чотири кути, утворені ними, дорівнювали 90°. Після цього між реперами вздовж довшої стіни насухо укладають ряд плиток, враховуючи товщину швів між ними. Якщо між реперами не вміститься ціле число плиток, то один з реперів пересувають на потрібну відстань і знову закріплюють на розчині. Вузька смуга, що залишиться біля стіни, буде заповнена кусками з плиток. Якщо відстань між маячними плитками більше 3 м, між ними встановлюють проміжні маячні плитки на відстані 1,5—2 м одна від одної.

Рис. 140. Розмічання підлоги і опорядження її квадратними плитками:

1 — маячні плитки-репери; 2 — поздовжній пристінний ряд плиток;

3 — маячні ряди; 4 — шнури

 

Після цього паралельно коротшій стіні по шнуру укладають маячні ряди 3 з плиток. Щоб шви в пристінних і проміжних маячних рядах збігалися, плитки укладають по розміченій рейці, на якій є поділки, що відповідають відстані між швами.

Перший поздовжній ряд плиток 2 укладають по шнуру — він також буде маяком. Встановивши маячні ряди, між ними укладають плитки під шнур або правило. Керамічні плитки закріплюють на поверхні цементним розчином складу 1:3; 1:4 або 1:5 (залежно від марки цементу). Рухомість розчину має бути 5—6 см за стандартним конусом. Приготовлений до роботи цементний розчин слід використати не пізніше ніж через 1,5 год після виготовлення. Керамічні плитки можна встановлювати і на бітумній мастиці. Товщина шару розчину має бути 10—15 мм, а шару бітумної мастики — 3—5 мм.

Розчин розстеляють між маячними рядами на площу, яку займуть 2—3 ряди плиток. На розрівнений лопаткою або рейкою розчин укладають плитки, осаджуючи їх легкими ударами ручки лопатки. Положення плиток перевіряють правилом, яке прикладають так, щоб кінці його лежали на маячних рядах. Приклавши коротше правило до кромок крайнього ряду плиток і легко вдаряючи по ньому молотком, підганяють плитки так, щоб шов між ними і попереднім рядом був рівним.

Осаджувати плитки на розчині можна за допомогою ляпавки. Ляпавка — це кусок фанери розміром 50x70 см і більше, зверху якого прибивають дерев'яний брусок (ручку). Уклавши декілька рядів плиток між маячними рядами так, щоб вони трохи виступали за їхній рівень, плитки осаджуть ударами ляпавки до рівня маячних рядів. Після цього вирівнюють поздовжні шви, вдаряючи молотком по правилу, притиснутому до крайнього ряду плиток.

Опоряджену ділянку підлоги перевіряють контрольним двометровим правилом, прикладаючи його до поверхні підлоги в різних напрямках. Коли більша половина підлоги опоряджена, треба вздовж протилежної стіни викласти пристінний маячний ряд з плиток. На нього буде спиратись правило під час опорядження решти підлоги. Його виконують по шнуру так само, як і перший раз. Після цього опоряджують решту підлоги.

Працюючи з різнокольоровими плитками, потрібно стежити за виконанням наміченого рисунка, особливо коли укладають проміжні маячні ряди, в яких плитки одразу слід укладати відповідно до рисунка.

Підлоги в приміщеннях з площею менше 4 м2 опоряджуть так. Після провішування і розмічання підлоги в чотирьох кутах приміщення встановлюють маячні плитки так, щоб верхня їхня площина була в рівні майбутньої підлоги. Після цього всю площу приміщення вкривають шаром розчину, починаючи укладання його від стіни, що лежить проти дверей. Цей розчин розрівнюють правилом, орієнтуючись на маячні плитки. Опоряджувати підлогу починають від дверей (рис. 141). Коли робітнику потрібно стати на опоряджену ділянку поверхні, то її закривають фанерою або дошками. Правильність опорядження контролюють контрольним правилом 5, кінці якого спирають на маячні плитки-репери 1.

 

 

Рис. 141. Опорядження підлоги в невеликому приміщенні:

1 — маячні плитки-репери; 2 — шар розчину; 3 — контрольне правило; 4 — опоряджена ділянка підлоги

Через 1—2 доби після опорядження підлоги шви між плитками заповнюють цементним розчином складу 1:1 або цементним молоком (цемент, розведений водою), розтираючи його по підлозі віниками. Через деякий час, ще до повного затвердіння цементу, зайвий розчин або молоко зчищають з поверхні, а підлогу протирають спочатку зволоженими ганчірками, а потім тирсою, змоченою у воді.

Облицювання підлоги з ухилом квадратними плитками. Підлоги з ухилом влаштовують в приміщеннях, в яких у процесі експлуатації необхідно відвести воду або рідкі промислові відходи. Це мийні приміщення лазень, душові, цехи підприємств тощо. Ухил підлоги має бути 1—2 %. Процент ухилу передбачається проектом і визначає, на скільки сантиметрів знижується рівень 1 м підлоги. Наприклад, при ухилі 1 % кожний метр підлоги знижується на 1 см.

До початку облицювання простильний підготовчий шар підлоги з ухилом вже має бути зроблений. Не дозволяється робити ухил за рахунок збільшення товщини прошарку, оскільки в подальшому це може спричинити до відшарування плиток.

Рис. 142. Схеми відведення води підлогами з ухилом:

а —з одним трапом; б —з двома трапами; в —з жолобом і одним трапом; г — з жолобом і двома трапами; 1 —горизонтальна ділянка покриття; 2 — трикутний пандус; 3 — лінія розрубу; 4 — трап; 5 — лінія вододілу; 6 — жолоб; 7 — прямокутний пандус. Стрілками показано напрямок водостоку.

 

Залежно від конструкції плиткових підлог з ухилом вода може відводитись двома способами: по трапу або по жолобах з трапами (рис. 4). Як видно з Рис. 142, а вода з підлоги невеликої площі стікає до трапа 4 по чотирьох трикутних пандусах 2. Межа між пандусами називається лінією розрубу. Якщо площа підлоги велика, воду відводять по двох або кількох трапах (рис. 142, б). У цьому випадку підлогу поділяють на прямокутники, між якими після облицювання утворюються лінії вододілу 5.

Для відведення води з підлог великої площі, наприклад, у цехах виробничих підприємств, на нижньому рівні ухилу покриття підлоги влаштовують жолоби з одним або декількома трапами. Якщо підлога з трапом, дно жолоба 6 має ухил у бік трапа (рис. 142, в). При декількох трапах на стиках жолобів, на верхній їх відмітці, утворюються вододіли (рис. 142, г).

Рис. 143. Облицювання підлоги способом «у конверт»:

1 — маячні плитки-репери; 2 — пристінна смуга з горизонтальних рядів плиток;

3 — лінія розрубу; 4 — маячна смуга; 5 — шнур; 6 — шар розчину; 7 — трап

 

Підлоги невеликого розміру з одним трапом облицьовують способом «у конверт» (рис. 143). Щоб підлога мала привабливий вигляд, слід біля стін, на рівні чистої підлоги, укласти 2—3 ряди плиток. Такі пристінні смуги 2 влаштовують із горизонтальних рядів плиток, а пандуси розмічають, починаючи від межі внутрішнього ряду плиток. Для цього на рівні попередньо встановленого трапа укладають маячну плитку-репер 1. За другу маячну плитку буде служити плитка, розміщена на середині внутрішнього ряду плиток пристінної смуги. Натягнувши між цими плитками шнур 5, його на кінцях навантажують і укладають маячну смугу 4 з одного або двох рядів плиток. Для встановлення лінії розрубу від внутрішнього кута пристінної смуги до маячної плитки біля трапа також натягують шнур.

Спочатку облицьовують пандус, що знаходиться проти вхідних дверей, потім пандуси, суміжні з ним, і, нарешті, — пандус біля стіни з дверима. Облицювання кожного пандуса ви­конують паралельними пристінній смузі рядами плиток, починаючи від трапа. Положення кожного ряду плиток контролюють, користуючись правилом, один бік якого спирають на маячний ряд, а другий орієнтують відносно шнура, натягнутого по лінії розрубу. Якщо площа підлоги велика, по лініях розрубу укладають маячні плитки-репери, між ними натягують шнур, під який укладають ряди плиток. Коли вся ділянка пандуса облицьована цілими плитками, у проміжки по лінії розрубу укладають куски плиток, перерубаних по місцю.

Підлогу з жолобом і одним трапом (див. рис. 142, в) облицьовують у такій послідовності. Спочатку по периметру приміщення виконують пристінну смугу. Далі біля трапа і середини пристінних смуг на протилежних кінцях жолоба встановлюють маячні плитки так, щоб ухил дна жолоба був спрямований у бік трапа. Натягнувши між ними шнур, спочатку укладають плитки дна жолоба, а потім облицьовують його стінки так, щоб верхня кромка жолоба знаходилась у горизонтальній площині. В подальшому верхні кромки бортових плиток жолоба повинні перекриватись плитками підлоги. Після цього по відповідно натягнутих шнурах облицьовують прямокутні ділянки пандуса паралельними рядами плиток з ухилом у бік жолоба так, як це звичайно роблять на плоскій поверхні.

 

 

Рис. 144. Розмічання підлоги і опорядження її шестигранними плитками:

1 — маячні плитки-репери; 2 — маячний пристінний ряд; 3 — фриз; 4 — шнури;

5 — поздовжній маячний ряд; 6 — ряд п'ятигранних половинок; 7 — маячна смуга з шестигранних плиток; 8 — ряд чотиригранних половинок; 9 — ряд шестигранних плиток

 

Настилання підлоги шести- та восьмигранними плитками. Точно підігнати шестигранні плитки до краю підлоги значно важче, ніж квадратні, тому їх переважно застосовують для опо­рядження поля підлоги, а пристінну смугу і фриз роблять з квадратних плиток (рис. 144). Провішування підлоги, встановлення маячних плиток-реперів 1, пристінних маячних рядів 2 і маячної смуги 7 при укладанні шестигранних плиток виконують так само, як і при укладанні квадратних. Якщо приміщення велике і потрібні проміжні маячні смуги, то їх укладають під шнур на відстані 1,5—2 м один від одного з двох рядів шестигранних плиток. При цьому відстань від пристінного маячного ряду до проміжної маячної смуги розраховують так, щоб між ними укладалась певна кількість лише цілих плиток.

Після встановлення маячних плиток по периметру підлоги укладають пристінні ряди плиток і фризову смугу 3. На межі з фризом вздовж однієї із стін укладають ряд п'ятигранних поло­винок 6 від шестигранних плиток. А вздовж прилеглого перпендикулярного ряду укладають цілі плитки 9 і чотиригранні половинки 8, які чергуються між собою. Після цього опоряджують решту поля підлоги.

 

 

Рис. 145. Розмічання підлоги і опорядження її восьмигранними плитками:

1 — маячні плитки-репери; 2 — маячний пристінний ряд; 3 — фриз; 4 — поздовжній маячний ряд; 5 — восьмигранна плитка; 6 — трикутна вставка; 7 — квадратна вставка; 8 — маячна смуга з восьмигранних плиток

 

Восьмигранні плитки 6 укладають також біля фризової смуги З, виконаної з квадратних плиток (рис. 145). Спочатку на шар розчину укладають 2—З ряди плиток, перевіряючи правильність їх укладання правилом. Після цього проміжки, що утворились між плитками, заповнюють маленькими квадратними плитками-вставками 7. На межі з фризовим рядом проміжки заповнюють трикутними вставками 6.

Після укладання підлоги шести- і восьмигранними плитками її остаточно опоряджують так само, як і після укладання квадратними плитками.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.053 сек.)